vineri, 3 octombrie 2014

Lansarea antologiei în octombrie 2014Grupul editorial Cervantes-Inspirescu, în perioada imediat urmatoare, va edita două antologii :

1. literatură umoristică(fabule, epigrame, prozăscurtă);
2.poezie

Antologiile oferă maxim 10 pagini A5 fiecărui scriitor, scris în Time New Roman, font 12, titlul de 14, fără spațiu, inclusiv datele biografice.

Textele vor fi însoţite de o fotografie color a scriitorului, tip portret şi câteva date autobiografice, număr de telefon mobil, adresă electronic şi adresă de poştă.

Termen - ultima zi de trimitere este15 octombrie 2014.Fiecare co-autor va beneficia de 10 exemplare din tiraj. Detalii legate de numărul volumelor şi modul de expediere se vor discuta individual .

Se pot achiziţiona câte volume doriți, dar nu mai puţin de 10, la un preţ pe care îl vom stabili împreună în funcţie de nr . de cărţi pe care îl solicitați.

Editura va sprijini prin diverse mijloace mediatizarea antologiei.

Adresele de contact sunt: email: gliliana920@gmail.com

office@inspirescu.ro
Tel. O726178684-LilianaTerziu- director grup editorial


O732407032-George Terziu - manager general grup Cervantes-Inspirescu

Niciun comentariu: