marți, 24 martie 2015

Menţiune la ROMANIAN KUKAI, martie 2015

nici un musafir –
doar narcisa în geamul
fetei bătrâne

joi, 19 martie 2015

Festivalul Național de Satiră și Umor Zâmbete în Prier, Vișeu de Sus, Maramureș


PRIMĂRIA, CONSILIUL  LOCAL ŞI CENTRUL CULTURAL-SOCIAL 
VIŞEU  DE  SUS   
                    
DESPĂRŢĂMÂNTUL  VIŞEU-IZA AL ASTREI, 

CENACLUL  DE UMOR PUPĂZA   

                                   
 Organizează  în  perioada   25- 26 aprilie  2015 cea de-a XIII-a  ediţie  a Festivalului Naţional  de Satiră şi Umor   ZÂMBETE  ÎN  PRIER
  
 Cu  această  ocazie se  vor  întâmpla următoarele  concursuri:

I.CONCURS  DE  EPIGRAME  CU  TEMELE:

 Hoţul de la hoţ nu fură – 2 epigrame
Ciobanul - 2 epigrame (cuvântul trebuie să apară obligatoriu în catrene)

Lucrările vor fi trimise în trei exemplare cu motto şi plic închis, în care se va arăta identitatea, adresa şi datele de contact, până cel târziu în data de 1 aprilie 2013, pe adresa: Perţa Lucian, Casa de Cultură, str. 22 Decembrie nr. 3, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cod 435700, cu specificaţia: „Pentru concursul de epigrame”.

La concurs pot participa epigramişti de pretutindeni, membri sau nu ai Uniunii Epigramiştilor Români, cu excepţia epigramiştilor vişeuani.

II. CONCURS DE PARODIE
Concurenţii vor pritoci o parodie la următoarea poezie:

Cămara de fructe - de Ion Pillat
(din volumul Pe Argeş în sus)

Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind în taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, şi răcoarea, şi umbra lor uitată.

Mă prinde amintirea în vânătul ei fum,
Prin care cresc pe poliţi şi rafturi, ca pe ruguri,
Arzând în umbră, piersici de jar şi-albaştri struguri
Şi pere de-aur roşu cu flăcări de parfum.

Şovăitor ca robul, ce calcă o comoară
Din basmul cu o mie şi-una de nopţi, mă-nchin:
Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de rubin –
Şi tămâioşii galbeni ca soarele de vară.

Se-aprind fantasmagoric caise şi gutui:
Trandafirii lampioane şi lămpi de aur verde...
Dar părăsind cămara ce minţile îmi pierde,
Tot rodul vrăjitoarei cu lacăt îl încui.

Pentru o mai eficientă valorificare, vă rugăm să redactaţi şi să trimiteţi parodia pe aceeaşi pagină cu poezia (stânga-poezia, dreapta-parodia). Şi parodia va fi trimisă în trei exemplare, cu motto, la adresa menţionată, până la data de 1 aprilie 2013. 

 III. CONCURS DE VOLUM, INCLUSIV ANTOLOGII
 Pot participa volumele de umor (epigrame, fabule, proză scurtă, parodii, etc.), tipărite în perioada aprilie 2012- martie 2013.
Lucrările vor fi trimise în două exemplare până cel târziu în data de 22 martie 2013 pe adresa menţionată, cu specificaţia : „Pentru concursul de volum”.

Lucrările destinate concursului nu se restituie, ele intrând în fondul de carte al Casei de Cultură.

Concurenţii pot participa la toate secţiunile concursului, fără restricţii! 

Laureaţii vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail în timp util. Cheltuielile de cazare pentru aceştia vor fi suportate de către organizatori.

În cadrul festivalului vor fi organizate şi diverse manifestări complementare concursului propriu-zis: recitaluri umoristice, turniruri epigramatice, lansări de carte şi reviste, etc

 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0262.354.131, 0262.354.639, 0741099253.
 Vă rugăm să popularizaţi invitaţia în rândul tuturor membrilor cenaclului dumneavoastră.
 Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim ca pana de pupăză să vă inspire! 
 Directorul festivalului, LUCIAN PERŢA

Concursul internaţional de proză scurtă şi poezie “MEMORIA SLOVELOR”

Am primit spre difuzare:
Redacţia revistei „Memoria slovelor” a Ligii Scriitorilor Români, Filiala Vâlcea are plăcerea să vă informeze că începând din acest an (2015) iniţiază un proiect cultural constând dintr-un concurs internaţional de proză scurtă şi poezie. Acest concurs vine în sprijinul unui alt proiect cultural la Râmnicu Vâlcea, „Ziua Limbii Române”, la care sunt invitate să colaboreze toate societăţile culturale vâlcene.
La acest concurs pot participa românii de pretutindeni.
Textele pentru concurs vor fi scrise în format A4,  Times New Roman, caracter 12, obligatoriu cu diacritice, la un rând. Pentru secţiunea de proză scurtă se va participa cu un singur text de maxim 3 pag. Pentru secţiunea de poezie se va participa cu 3 poezii (fiecare cu maxim 25 de versuri)
Se pune condiţia ca lucrările  să nu fi fost publicate în volum, în reviste online sau pe hârtie şi să nu se facă publice pe durata concursului sau a jurizării.
Textele care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus vor fi descalificate.
Concurenţii vor trimite personal prin e-mail trei documente: unul cu textul, unul cu  CV(obligatoriu adresa de e-mail şi nr. de telefon pentru contactarea câştigătorilor)  şi o poză jpg pe adresa: memoriaslovelor@yahoo.ro şi se va specifica: Pentru concurs, secţiunea poezie sau proză. Cei care doresc să participe la ambele secţiuni vor trimite materialele în mail-uri separate (pentru fiecare secţiune în parte).
Concursul se va desfăşura în perioada  01 aprilie – 15 iunie, iar jurizarea va avea loc în perioada 01 iulie -15 august, 2015.
Se vor acorda PREMIUL I, II, III pentru fiecare secţiune constând din diplome tipărite, cărţi, câte un exemplar din revista „Memoria slovelor” unde vor fi publicate lucrările câştigătoare.
            Anunţul oficial al câştigătorilor se va face pe 31 august în cadrul sărbătorii „Ziua Limbii Române”, la Râmnicu Vâlcea.
            Comisia de jurizare este  alcătuită din personalităţi ale culturii româneşti din ţară şi de peste hotare:
1. Al Florin Ţene – preşedintele LSR -România
2.Traian Vasilcău – Republica Moldova
3. Helene Pflitsch – Germania
4. Viorel Ploeşteanu – Irlanda
5. Milena Munteanu – Canada
6 Dan David      - S.U.A
7. Ion Nălbitoru  - redactor şef „Memoria slovelor” – România

miercuri, 4 martie 2015

Rezultate de la Haikouest

Tema: OUTREMER
bal de terminer lycée –
elle porte une robe
bleu outremer

Maria Tirenescu
balul absolvenţilor -
ea poartă o rochie
albastru ultramarin
 http://www.haikouest.net/28---Les-suggestifs-1.html

marți, 3 martie 2015

De la Shiki Monthly Kukai, februarie 2015

white geranium
flourished at window –
the joy of kid
 
muşcata albă
înflorită la fereastră -
bucuria copilului
 
 *
 
 waiting alone
at the window –
it’s snowing
 
aşteptând singur
la fereastră -
ninge

Noutăţi pe blogurile mele

http://poemetanka.blogspot.ro/

http://fotohaiku.blogspot.ro/

Am participat la un şir de lucrări de artă pe Facebook şi am înscris creaţiile şi pe blogurile mele.