vineri, 28 martie 2014

Palmarès MASQUES (février 2014) Premiul al treilea la concursul organizat de Haïkouest, având tema Masques.


son masque est tombé –
elle couvre son visage
avec sa manche
masca i-a căzut –
ea îşi acoperă chipul
cu mâneca

luni, 24 martie 2014

Diogen Winter Haiku 2013


village's hill –
the north wind coloring
the children’s faces

dealul satului -
crivățul colorează
fețele copiilor

seoski brijeg–
sjeverni vjetar obojio
dječja lica

from early morning
through high snow
advancing
a horse carrying bags

with full of food

devreme în zori
prin zăpada înaltă
înaintează
un cal cu desagi
plini cu mâncareYosano Akiko recommended that we tell the ‘middle of the story’ when writing tanka, and here we have a good example of that technique. We don’t know where or when the story takes place, but it doesn’t matter. The snow is high and bags of food are being carried on horseback; the situation must be a difficult one.
When a poem lacks an overt human prescence, we call it "objective", but in truth, there is no such thing as "objectivity" in poetry, as this tanka shows. The topic of this poem is hardship, and there’s no need for melodrama or overt commentary to express it. The adroitly chosen details say everything that needs to be said.
Yosano Akiko recomandă pe care le spune "mijlocul poveştii" atunci când scrie tanka, şi aici avem un bun exemplu al acestui procedeu. Noi nu ştim unde sau când povestea are loc, dar nu contează. Zapada este mare şi pungi de alimente se cară călare, situaţia trebuie să fie dificilă.

Atunci când un poem nu are prezenţă umană, îl numim "obiectiv", dar într-adevăr, nu există nici un astfel de lucru ca "obiectivitate" în poezie, pe care acest tanka să-l arate. Tema acestui poem este despre greută
ţi, şi nu este nevoie de melodrama sau comentarii deschis să-l exprime. Detaliile îndemânatic alese spune tot ceea ce trebuie spus.